Privatlivspolitik


Introduktion

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Verdens Ende er dataansvarlig

Verdens Ende er dataansvarlig for dine persondata.

Verdenes Ende
Svanesmindevej 12
DK – 8420 Knebel
CVR.: 40321446
Tlf. 26145407
Mail: Salg@verdens-ende.com

Vi har indgået Databehandleraftaler med alle nødvendige databehandlere, som behandler dine persondata.
Verdens Ende overfører ikke dine persondata til databehandlere uden for EU og EØS.

Vores oplysningspligt over for dig


Når vi indsamler persondata om dig, skal vi oplyse dig om det samtidig med, at vi indsamler disse data. For at du er oplyst bredest muligt, opfordrer vi dig til at læse alle punkter i denne Privatlivspolitik.

Klikker du videre fra siden, bekræfter du, at vi har opfyldt vores oplysningspligt.

Kun nødvendige persondata, der har et formål


For at kunne servicere dig bedst muligt, opbevarer og behandler vi persondata om dig. Vi har stor fokus på at behandle dine persondata fortroligt. Vi gør kun brug af de nødvendige data, der har et formål.

Vi indsamler eller behandler INGEN personfølsomme data hentet via Verdens Ende’s hjemmeside.

Vores hjemmel til behandling af dine persondata

Ud over nødvendigheden og formålet, så vil behandlingshjemlen for vores indsamling og brug af dine persondata, afhænge af sammenhængen, hvori vi indsamler dem.

Den væsentligste grund til at indsamle og bruge dine persondata er nødvendigheden for at opfylde vores kontrakt med dig (dvs. sikre, at du får varer, du har bestilt og købt hos os),

Persondata, når du afgiver en ordre online


Når du køber vores varer i enten online, så har vi brug for nødvendige data om dig, for at vi kan opfylde vores del af aftalen, som du frivilligt har indgået med os via dit varekøb.

Retsgrundlaget er dit samtykke, når du oplyser dine data, jf. artikel 6, stk. 1, a, samt nødvendigheden for, at vi kan opfylde vores kontrakt om at levere en ydelse eller vare, jf. artikel 6, stk. 1, b.

Når det er relevant kan vi indsamle flg. data:

  • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
  • Oplysninger om køb og levering af varer og tjenester, herunder varesammensætning og købshistorik
  • Transaktionsoplysninger, når du afgiver en ordre på hjemmesiden, og vi efterfølgende skal behandle ordren til pakning, forsendelse, fakturering og generel kundeservice, hvis du kontakter os
  • Det er kun navn og adresse, der deles med det transportfirma, der foretager leveringen. Chaufføren har kun adgang til dit navn og adresse under selve leveringen
  • Gemte kurve på hjemmeside, som endnu ikke er blevet til en ordre. Gemte kurve slettes automatisk efter 90 dage
  • Vi sender dig Track-and-Trace, så du kan følge din ordre, hvis du selv har oplyst mobilnr. og/eller e-mailadresse

Som beskrevet i vores handelsbetingelser, opbevarer vi aldrig dine kreditkortoplysninger. De behandles i vores tilfælde via Nets systemer, og vi har ingen adgang til disse oplysninger.

Opbevaring af dine persondata


Det kan variere, hvor længe vi opbevarer dine persondata, da det afhænger af system og sammenhæng.

Vi sletter eller anonymiserer dine persondata på det tidspunkt, hvor der ikke længere er et formål med at behandle dem i overensstemmelse med vores forretningsmæssige behov eller af enhver juridisk årsag. Hvis dette ikke er muligt (f.eks. fordi dine persondata ligger i sikkerhedskopi-arkiver), vil vi opbevare dem sikkert og isolere dem fra eventuel yderligere behandling, indtil sletning eller anonymisering er muligt.

Dog kan vi oplyse dig om, at vi lægger vægt på kun at opbevare dine persondata, så længe det er nødvendigt i forhold til administration og daglig drift mht. dine køb, efterfølgende kundeservice, evt. reklamationer eller det er påkrævet for at efterleve gældende lovgivning, som fx bogføringsloven.
Disse data opbevares i løbende kalenderår plus 5 år.

Deling af dine persondata

Vi kan dele nødvendige persondata med flg.:

  • Tilsyns- eller offentlig myndighed, domstol eller anden tredjepart, hvor videregivelse er nødvendig i henhold til gældende lovgivning eller forordninger

Videregivelse af dine persondata


Vi videregiver eller sælger ikke dine persondata til 3. mand, hvor du kan risikere at blive kontaktet med markedsføringsmaterialer, men kun hvor det er nødvendigt fx til vores transportør, som skal levere din ordre eller til vores leverandør af teknisk support eller formålsnødvendige samarbejdspartnere for, at vi kan drive vores virksomhed.

Dine rettigheder


Vi har stor fokus på at behandle og gemme dine persondata i overensstemmelse med ikke kun lovgivning, men også almindelig sund fornuft og etik. Vi vil altid gøre vores bedste for at efterleve dine ønsker og håndhævelse af dine rettigheder.

Du skal dog være opmærksom på, at der i visse tilfælde kan være undtagelser til rettighederne.

Du kan læse mere i Datatilsynets vejledning om den registreredes rettigheder.

Din ret til indsigt


Du har ret til at få oplyst, hvilke persondata vi behandler, herunder formål.

Din ret til berigtigelse (rettelse) af dine persondata


Vi kan ved en fejl have registreret forkerte data om dig. Du har til enhver tid ret til at få ukorrekte data rettet.

Din ret til sletning (eller retten til at blive glemt)


I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine persondata, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Én af en række betingelser skal dog være opfyldt. Du kan læse mere om lovgivningen på datatilsynet.dk.

Din ret til begrænsning af behandling


Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle dine data – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Din ret til dataportabilitet


I visse tilfælde har du ret til at modtage dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse persondata fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

Din ret til indsigelse


Hvis du vil gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata kan du sende en mail.

Vores opdatering af denne privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik erstatter alle tidligere versioner. Vi kan ændre privatlivpolitikken på ethvert tidspunkt, så du bedes tjekke vores hjemmeside(r) for opdateringer jævnligt.

Ved fortsat at anvende vores hjemmeside og tjenester, accepterer du ændringerne.

Sådan kontakter du os


Hvis du ønsker at kontakte os om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine persondata eller at klage over vores behandling af dine persondata, opfordrer vi dig til at sende en mail til Salg@verdens-ende.com , hvor du i titlen skriver, hvilket emne din henvendelse drejer sig om.

Verdens Ende
Svanesmindevej 12
DK – 8420 Knebel
CVR.: 40321446
Tlf. 26145407
Mail: Salg@verdens-ende.com

Dine klagemuligheder


Du kan skrive en mail, hvor du forklarer, hvad du ønsker at klage over. Vi ønsker altid at indgå i en dialog med dig og finde en løsning.

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler din klage eller dine persondata på, så har du også ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Du kan finde mere information omkring klage til Datatilsynet på datatilsynet.dk.